วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนประชานิยม

จากตรรกะของเขา ใครบางคนอาจโวยวายว่า การรณรงค์ปราบปรามยาเสพติด

รวมทั้งการปราบปรามคอร์รัปชัน 
เช่น การสั่งยึดทรัพย์อดีตรัฐมนตรี 2 คนที่มาจากคณะปฏิวัติ เป็นจำนวนหลักพันล้าน 

และการที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลสั่งยึดทรัพย์สินกว่า 46,000 ล้านบาทในความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ 

เป็นการไล่ล่าทำลายล้างทางการเมือง หรือรังแกอยู่ข้างเดียว 

เป็นการปองร้าย อ้างปรองดอง 

เป็นการอยุติธรรม 

เป็นการสั่งปราบปรามประชาชน

ดังเช่นที่สื่อเขียนนำเสนอกันอยู่
(บทบรรณาธิการไทยรัฐ ประจำวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2558)

เรื่องแบบนี้ก็เป็น  ประเด็น (Issue) ที่เราสามารถนำมาพิจารณา เชื่อมโยงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population  and Sample) และวิธีดำเนินการวิจัย (Method) โดยพิจารณาสามเรื่องนี้ โยงกันไปมา
 เพื่อหาทางกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับ
สำหรับบทเรียนประชานิยมนี้
เราอาจจะพิจารณประเด็นเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม (Populism Policy)
โดยใช้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชนบทระดับตำบลเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการวิจัย (Method) เป็นต้น

สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น