วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาทัศนคติได้ข้อค้นพบแบบหนึ่ง แต่การสำรวจพฤติกรรมเป็นอีกอย่าง

การสำรวจทัศนคติ (Attitudes) ของผู้เลือกตั้งชาวสหราชอาณาจักรที่มีต่อพรรค Conservative Party  และพรรค Labour Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค ที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป การสำรวจครั้งนี้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้ง และ
ได้ข้อค้นพบว่า

ทั้งสองพรรคได้รับความนิยมสูสีกันแบบ ที่เรียกว่า neck to neck หรือ too close to call คือต่างก็ได้รับความนิยมจากผู้เลือกตั้งราวๆ 35% 

และถ้าผลดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็อาจส่งผลให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก และจะทำให้รัฐสภาต้องตกเป็นสะพานแขวนต่องแต่งอยู่ระยะหนึ่ง(Hung Parliament) ก่อนที่จะสามารถตั้งรัฐบาลผสมระหว่างหลายพรรคได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การณ์กลับตาลปัดไม่เป็นไปตามที่คาด เพราะว่า เมื่อผลของการสำรวจพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งด้วยการทำ exit polls ถูกประกาศออกมา  ชาวประชาต่างต้องตกใจ เพราะคะแนนของพรรค Conservative กลับนำโด่ง คือนำพรรค Labour ถึง77 ที่นั่ง

http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Conservative_logo_2006.svg

สิ่งนี้กลายเป็นว่า เวลาทำการสำรวจทัศนคติ (Attitude) นั้น ผู้เลือกตั้งที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือ sample ตอบคำถามแบบหนึ่ง
แต่เวลา แสดงพฤติกรรม (Behavior) ในคูหาเลือกตั้งตอนกาบัตร กลับทำอีกแบบหนึ่ง

นักวิจัยโดยเฉพาะคนทำ poll ครั้งนี้ จึงงงมาก ถึงงงเต๊ก ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันนะ ข้อค้นพบจึงเป็นแบบนี้ได้

เรื่องนี้ ไม่น่าหนักใจครับ
เพราะการสำรวจที่เร่งรีบ รีบร้อน มันก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดา เช่นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ความเที่ยงแท้แน่นอน (reliability) และความตรงประเด็น (validity) ของข้อคำถามในแบบสำรวจ วิธีการเข้าหาเพื่อทำการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเหมาะสมของห้วงเวลาที่ทำการสำรวจด้วย  

อย่าลืมว่าเหตุปัจจัยอื่นๆนอกจากที่กบล่าวมานี้ก็มีอิทธิพลได้เหมือนกัน
เช่น พระประสูติกาลของรัชทายาท ก็อาจเป็นกระแสแห่งปฏิจสมุปบาท หรือการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นของสิ่งทั้งปวง ก็เป็นได้

นี่ก็ว่าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะ
จะบอกให้ !!!
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น