วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทุนวิจัยผ่าน สกว. ปีนี้มีอะไรไหมจ๊ะ

สกว. ย่อมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 สกว.มีทุนการวิจัยตามที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เราควรให้ความสนใจ ดังนี้ครับ

1.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

3 . ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

4. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา

5 . ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

6 . ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

7 . ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ส่วนรายละเอียดขอเชิญตามลิงค์นี้ไปดูนะครับ

ทุนวิจัยจาก สกว. 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น