วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รางวัล"กำพล วัชรพล" สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชน 2558

2 มหาบัณฑิตผู้คว้ารางวัล "กำพล วัชรพล" ปี 58 ดีใจที่ได้รับโอกาส 

ชี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดงานวิทยานิพนธ์คุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

งาน "กำพล วัชรพล" ปีนี้จัดเป็น ครั้งที่ 19 แล้วในงานมีการพิจารณามอบรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อมวลชน เพื่อช่วยยกระดับการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ซึ่งปีนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีวิทยานิพนธ์เรื่องใดได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น


แต่จากการพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีวิทยานิพนธ์ 2 เรื่อง มีความโดดเด่นด้านระเบียบวิธีวิจัย และมีคุณค่าในด้านองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน สมควรได้รับคำชมเชยให้ได้รับรางวัล "กำพล วัชรพล" ได้แก่ 

1.วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับขอบเขตการใช้เสรีภาพในการเสนอภาพข่าวของหนังสือพิมพ์" ของ น.ส. เทียนเงิน อุตระชัย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
2.วิทยานิพนธ์ เรื่อง "พัฒนาการข่าวยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิ อิศรา อมันตกุล กับการกำหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น" ของนายมนตรี จุ้ยม่วงศรี นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

นายมนตรี จุ้ยม่วงศรีกล่าวหลังขึ้นรับรางวัลว่า" รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลฯ และชื่นชมมูลนิธิไทยรัฐวิทยา ที่มอบโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กๆได้มีโอกาสใน
การศึกษา ทั้งยังส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ทำให้มีแรงกระตุ้นและมุ่งมั่นกับการทำวิทยานิพนธ์ เหตุที่เลือกทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เพราะอยากเห็นพัฒนาการทำข่าวการสืบสวนสอบสวนที่เคยได้รับรางวัลเป็นอย่างไร มีการพัฒนาอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่า ถึงแม้การเสนอข่าวจะเปลี่ยนไปเป็นการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่การทำข่าวสืบสวนสอบสวนก็ยังสำคัญโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่ต้องดึงข่าวมาเป็นจุดเด่นในการสร้างเป็นจุดแข็ง

ส่วน น.ส.เทียนเงิน อุตระชัย ทีอยู่ระหว่างการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ผ่านไลน์ว่า
"รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับโอกาส และส่งเสริมการทำวิจัย...ส่วนวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอนั้น ก็เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ทำให้ได้รู้ถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์"
สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสิทยานิพนธ์รางวัล"กำพล วัชรพล" โปรดติดตาม ลิงค์ต่อไปนี้ครับ