วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

นายกรัฐมนตรีไทยคนแรกกับวัดในกรุงเทพมหานคร

 วันที่ 23 มกราคม 2559 อากาศที่วัดนี้ดีมากครับอากาศเย็นสบายแถมตอนท้ายมีฝนตก

           
              วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


สินค้าธรรมะที่ไม่ขาย แต่ทุกคนบริจาคปัจจัยก่อนจะรับไปด้วยความเคารพ


     กิจกรรมที่อาคารถวายสังฆทานเช้าวันนี้


               ประตูทางเข้าเขตพัธสีมา
เจดีย์หน้ามณฑปประดิษฐานหลวงพ่อพระเสริม


         โบสถ์และวิหาร กับทั้งเจดีย์      มณฑปที่มองเห็นด้านหลังเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสริม ที่เสริมส่งเสริมสุข เสริมโชค เสริมลาภ เสริมทรัพย์ อำนาจวาสนา บารมี 

น่าแปลกใจที่เพิ่งรู้ว่า รอบรั้วด้านหน้ามณฑปยังบรรจุอัฐิพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (นายก้อน หุตะสิงห์ 15 กรกฎาคม 2427-1 ตุลาคม 2491) นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy) และคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิติ) ด้วย                ศาลารายรอบทั้งสี่มุม


สัญญลักษณ์ข้างบนนี้ปรากฏที่กำแพงรอบเจดีย์ ระหว่างโบสถ์กับมณฑป ครับ


หลบฝนวันนี้ มองไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทำบุญแล้วสบายใจ
ขอพระอริยสัจธรรมจงคุ้มครองทุกๆท่านเทอญ