วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Huawei กับ Global Connectivity Index

โฆษณาชิ้นนี้เขานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงดัชนีความเชื่อมโยงกับนานาชาติของแต่ละประเทศทั่วทั้งสากลโลก (Glibal Conectivity Index-GCI) เป็นการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศครับ!!!
เชิญติดตามครับ