วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

การขัดขวางมิให้ผู้มีอิทธิพลสร้างความชอบธรรมในการโกง


การขัดขวางมิให้ผู้มีอิทธิพลสร้างความชอบธรรมในการโกงที่ทำได้สำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยได้แก่การที่ประชาชนร่วมกันขัดขวางการนิรโทษกรรมสุดซอย


ผมมีความเห็นว่าอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็เป็นตัวอย่างของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งความเห็นที่แตกต่าง และสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นตัวอย่างของการแสดงออกว่าเรามีเสรีภาพทางการเมืองครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

วันนี้ 23 มกราคม 2560 ก็เกิดการแสดงความคิดเห็นปกป้องความคิดความเห็นที่แตกต่างแบบเดียวกันนี้ขึ้นในวงการหนังสือพิมพ์ของประเทศไทย คือไทยรัฐได้นำเสนอบทบรรณาธิการภายใต้ชื่อ "โกงไม่ใช่สิทธิที่ชอบธรรม"

ผมคิดว่าคนไทยควรได้อ่านบทบรรณาธิการไทยรัฐประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 ครับ
 สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น